Ringkasan Fawaid Ilmiah Pertemuan ke- 1 (Serial Mulazamah 5)Bismillah wash shalatu was salamu 'ala rasulillah, amma ba'du :

Fawaid Al-Basmalah
- Maksud pengucapan mengandung unsur Tauhid : Isti'anah billah wahdahu dan Thalabul barakah minallah wahdahu.
- Tiga nama dan sifat Allah didalamnya

Fawaid Definisi
1. Ilmu Fardhu 'ain
2. Mukallaf
3. Ilmu Syar'i
4. Rahmat Allah

Fawaid Kaedah
1. Kaedah yang menunjukkan pembatasan
2. Kaedah yang menunjukkan makna umum
3. Setiap Nama Allah mengandung Shifat
4. Faktor penentu kemuliaan ilmu

Fawaid Pembagian
1. Ilmu Syar'i
2. Isi kitab
3. Rahmat Allah
4. Fardhu

Fawaid Persamaan & Perbedaan
1. Tsalatsatul Ushul dan Ushul Tsalatsah
2. Rahmat Allah umum dan khushus
3. Fardhu 'ain dan kifayah

Fawaid Lughoh
1. Kaedah yang menunjukkan pembatasan
2. Kaedah yang menunjukkan makna umum
3. Makna shighot fa'laan
4. Makna wazan tafa'ala
5. Alif lam ma'rifah al 'ahdiyyah
6. Jenis huru Ba' pada Al-Basmalah


الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ

Tidak ada komentar