Ringkasan Fawaid Ilmiah Pertemuan ke- 2 (Serial Mulazamah 8)two gray pencils on yellow surface

Bismillah wash shalatu was salamu 'ala rasulillah, amma ba'du :

Fawaid Dalil & Pendalilan
1. Surat Al-Ashr
2. Surat Muhammad : 19

Fawaid Ayat Alquran Al-Karim
1. Maksud perintah Istighfar dan pengaruhnya dalam alasan pendalilan
2. Tafsiran {خسر}
3. Tafsiran{الحق}
4. Taqdir man'ut yang mahzhuf pada surat Al-Ashr
5. Jenis huruf ba' pada Al-Basmallah dan pengaruhnya dalam cerminan tauhid pengucapnya

Fawaid ucapan ulama
Maksud perkataan Imam Syafi'i rahimahullah

Fawaid Definisi
1. Sumpah
2. Iman

Fawaid Kaedah
1. Kaedah yang meenunjukkan pembatasan
2. Kaedah Tafsir untuk indikasi lafazh umum
3. Kaedah Tafsir tidak disebutkan objek (muta'allaq/ma'mul fih)

Fawaid Pembagian
1. Sabar
2. Amal Sholeh
Fawaid Lughoh
1. Kaedah berkumpulnya alat bahasa penegasan untuk satu inti pembicaraan
2. Kaedah yang menunjukkan makna umum
3. Jenis Alif Lam Ma'rifah Al-Jinsiyyah
4. Athaful Khas 'alal 'am
5. Macam-macam cara baca “Baab”
6. Jenis Fa'
7. Jenis marji' dhomir


الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ

Tidak ada komentar