Ringkasan Fawaid Ilmiah Pertemuan ke- 3 (Serial Mulazamah 10)

white printer paper beside pens


Bismillah wash shalatu was salamu 'ala rasulillah, amma ba'du :

Fawaid Dalil & Pendalilan
1. Surat Al-Muzzammil : 15-16
2. Surat Al-Jin : 18

Fawaid Definisi
1. Tauhid Uluhiyyah
2. Tauhid Rububiyyah
3. Syirik Akbar
4. Muslim

Fawaid Kaedah
1. Kaedah nakirah yang menunjukkan makna umum.

Fawaid Pembagian
1. Keumumuman pada Surat Al-Jin : 18
2. Lafazh yang diidhofahkan kepada lafazh Allah.
3. Masuk Surga dan masuk Neraka.

Fawaid Lughoh
1. Jenis “بل” dan cara mengartikannya.
2. Jenis huruf “ف” sababiyyah dan cara mengartikannya.
Fawaid Perbedaan
1. Perbedaan antara huruf “ف” sababiyyah dan ta'liliyyah.

Faedah kosakata matan
1. Makna “همل”
2. Makna “أحد”

Tambahan fawaid pertemuan sebelumnya :

1. حذف المتعلق -المعمول فيه (في الفعل أوما في معناه)- يفيد العموم بحسب المقام
2. النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام تفيد العموم

3. الألف و اللام الداخلة على الاسم المفرد و الجمع يفيد العموم
الألف واللام الداخلة على المفرد أو الجمع تفيد الاستغراق

4. الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ

Tidak ada komentar