Ringkasan Fawaid Ilmiah Pertemuan ke- 12 (Serial Mulazamah 29)
Ringkasan Fawaid Ilmiah Pertemuan ke- 12
(Serial Mulazamah 29)

Bismillah wash shalatu was salamu 'ala rasulillah, amma ba'du :

Fawaid Dalil & Pendalilan
1. An-Nisa': 97
2. Al-Ankabut: 56
3. Al-A'raf: 185

Fawaid Definisi
1. Isra'
2. Mi'raj
3. Hijrah umum
4. Hijrah khushus
5. Hijrah secara Syar'i
6. Hijrah secara istilah
7. Hijrah secara bahasa

Fawaid Pembagian
1. Tiga bentuk lafadz peringatan
2. Lima Makna takbir dalam Alquran
3. Hijrah ditinjau dari sisi tempat
4. Hukum hijrah

Fawaid Kaedah
1. Kaedah yang terkandung dalam surat Al- Muddatstsir: 2 dan 3
2. Kaedah dalam memilih tempat tinggal

Fawaid Perbedaan dan Persamaan
1. Shanam dan watsan


الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ

Tidak ada komentar